Evlilik Öncesi Eğitim

Evlilik Öncesi Eğitim Programı
“Evlilik Öncesi Eğitim Programı” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri bir program olup, çiftlere evliliğe “iyi bir başlangıç yapabilme” fırsatı vermektedir.
Evlilik uyumunda; eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya konmaktadır. Bu düşünceden hareketle evlilik öncesi eğitim konusunda toplumun dikkatinin çekilmesi amacı başta olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılması planlanmış ve bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda; akademisyenler, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin görüşleri alınarak, evlilik öncesi eğitime ilişkin müfredatı belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalar sonrasında; Evlilik Öncesi Eğitim için biri eğitici el kitabı olmak üzere toplam 4 kitap hazırlanmıştır:
1. Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri
2. Aile Hukuku
3. Evlilik ve Sağlık
4. Eğitici El Kitabı
Bu kitapların temel metinleri ve görsel materyalleri Aile Eğitim Programı (AEP) ünitelerinden seçilerek yapılmıştır. Eğitim 4 ders olarak planlanmıştır. Eğitimlerin alanının uzmanı eğiticiler tarafından verilmesi yönünde bir insan kaynağı planlaması yapılmıştır.

Evlilik Öncesi Eğitim Yayınları