Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımız İçin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Değerlendirmesi Hakkında

          20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 8 inci maddesinde belirtilen Tespit Komisyonunun çalışması   neticesinde İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlere dair listeler belirlenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler başvuru yapılan kuruluşlarımıza gönderilmiştir.  Başvuru Sonuçlarının  başvuru yapılan kuruluşlarımızdan  öğrenilmesi önemle duyurulur.

         Başvuru sahipleri hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonuçları henüz İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tamamlanmadığından, tespit komisyonu tarafından kadroya geçiş işlemleri tamamlanmadan önce gelen sonuçlara göre ayrıca değerlendirmeler yapılacaktır.

          Başvuru sahipleri, tespit komisyonu kararına karşı usul ve esasların 11.maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde (26.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar) Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne (Çıtlakkale Mahallesi Yeni Hükümet Konağı C Blok Kat:1) yazılı olarak ve gerekçesini belirtmek suretiyle itirazda bulunabilirler. 
           

NOT: Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz. Hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Sonraki Sayfa: Genel Müdürlüğümüz Tarafından Düzenlenen Çocuk Gözüyle Paylaşmak Temalı Fotoğraf Yarışmasına İlişkin Duyuru

Önceki Sayfa : Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Hakkında